Enneagram

Het enneagram is een psychologisch dynamisch model wat snel inzicht geeft in de diepere motivatie voor menselijk gedrag. Je kunt het enneagram gebruiken om achter je persoonlijkheidskenmerken te komen of als procesmodel. Het beschrijft duidelijk 9 herkenbare en fundamenteel verschillende patronen van denken, voelen en doen. Die negen patronen zijn gebaseerd op een specifiek waarnemingsfilter. Dit filter bepaalt waaraan je aandacht besteed en waarop je je energie richt. Ieder enneagramtype heeft een eigen overlevingsstrategie, overtuiging, drijfveer en verdedigingsmechanisme. Ieder enneagramtype wordt beïnvloed door de naastgelegen types en zijn stress en ontspanningspunt.

 

Het enneagram is een eenvoudig en grondig model. Het koppelt, verklaart en legt verbanden tussen de verschillen van jezelf, je handelswijze en die van anderen. Het geeft inzicht in wie je bent, in je mogelijkheden en talenten en hoe je daar greep op kunt krijgen. Het laat je zien en begrijpen hoe je persoonlijkheid de sleutel is tot je kwaliteiten, passies, valkuilen en allergieën. Door welke gedachtepatronen en drijfveren je aangestuurd wordt en hoe ieder type reageert in veilige omstandigheden en onder stress.
Het leert meer begrip ontwikkelen voor anderen en bevorderd relaties doordat je leert jezelf te zien, hoe anderen je zien en anderen te zien zoals zij zichzelf zien, in plaats van door de bril van je eigen projecties, oordelen en opvattingen. Het ennagram laat 9 verschillende ontwikkelingsniveaus zien van de negen enneagramtypes. Van psychisch en emotioneel gezond tot psychisch en emotioneel ongezond.

 

Het enneagram kan je helpen de manier te veranderen waarop je met jezelf en anderen om gaat en laat je de omstandigheden waarmee je geconfronteerd wordt beter begrijpen.

 

Belangrijk te vermelden is dat ieder mens uniek is. Niemand denkt, voelt en handelt hetzelfde. Er zijn miljoenen varianten. Deze uniciteit wil ik respecteren en benadrukken.

 

Wil je meer weten over de historie en de grondleggers van het enneagram dan verwijs ik naar het boek Het Enneagram als weg naar verandering van Willem Jan van de Wetering. Andere inspirerende schrijvers over het Enneagram zijn Sandra Maitri, Helen Palmer en Riso en Hudson.

 

 

Neem contact op

De 9 types

Hou de muis op de nummers voor uitleg over de verschillende karakters.

Type 1 De perfectionist, verbeteraar

Zegt: “ik heb gelijk. Wat ik doe, doe ik perfect!”
Houdt niet van fouten, incorrect zijn, kritiek, chaos en oneerlijkheid.
Is kritisch, zorgvuldig, zelfstandig, gedisciplineerd, verantwoordelijk en gewetensvol.
Kan goed organiseren.
Streeft naar: volmaaktheid.

Type 2 De helper, ondersteuner

Zegt: “ik ben behulpzaam en geef raad aan anderen”.
Houdt niet van nee zeggen, geen waardering krijgen en alleen zijn.
Is zorgzaam, tactisch, goedgeefs, solidair, vastberaden en liefhebbend.
Kan zich goed ondergeschikt maken en aanpassen aan anderen.
Streeft naar anderen helpen en ondersteunen.

Type 3 De succesvolle werker, de winnaar

Zegt: “ik heb succes, ik ben de beste!”
Houdt niet van falen, verliezen, luiheid en doemdenken.
Is een keiharde werker, ambitieus, competitief, ijdel, efficiënt en doelgericht.
Kan goed taakgericht denken en past zich in iedere situatie gemakkelijk aan .
Streeft naar presteren en succesvol zijn.

Type 4 De romanticus, verdieper

Zegt:” ik ben bijzonder, anders dan anderen”.
Houdt niet van alledaagsheid, oppervlakkigheid, onechtheid en afwijzing.
Is expressief, creatief, authentiek, uniek, romantisch en fijngevoelig.
Ziet de mooie dingen en is gericht op schoonheid.
Streeft naar echtheid en diepgang.

Type 5 De waarnemer, alwetende

Zegt:”ik begrijp het. Eerst denken dan doen”.
Houdt niet van inbreuk op privacy, emotionele betrokkenheid, het onverwachte en sociale verplichtingen.
Is een specialist, analytisch, wijs, rustig en teruggetrokken.
Benadert zaken objectief en heeft briljante inzichten.
Streeft naar kennis.

Type 6 De loyalist, vragensteller

Zegt: “ik neem het zekere voor het onzekere. Ik doe mijn plicht”.
Houdt niet van onbetrouwbaarheid, lichtzinnigheid, onzekerheid en de schuld krijgen.
Is loyaal, betrokken, geestig, plichtsgetrouw, nuchter, gevoelig en vindt familie en vrienden belangrijk.
Kan goed samenwerken en stelt zichzelf hoge doelen.
Streeft naar veiligheid en zekerheid.

Type 7 De levensgenieter, vernieuwer

Zegt: “het leven is een feest! Problemen bestaan niet, alleen uitdagingen!”
Houdt niet van begrensd worden, details, verantwoordelijkheid, pijnlijke of angstige situaties.
Is een levensgenieter, veelzijdig, optimistisch, speels, spontaan, luchthartig, rationeel en charmant.
Weet moeilijkheden goed te omzeilen en zit boordevol ideeën.
Streeft naar idealisme en optimisme.

Type 8 De baas, bepaler

Zegt: “ik ben stoer en sterk! Ik neem de leiding wel. Tot hier en niet verder!”
Houdt niet van de controle verliezen, lafheid, saaiheid, te strenge regels, zwakheid, kwetsbaarheid en afhankelijkheid.
Is een leider, daadkrachtig, eerlijk, energiek, vol zelfvertrouwen en confronterend.
Komt op voor de zwakkeren en heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
Streeft naar rechtvaardigheid.

Type 9 De vredestichter, bemiddelaar

Zegt: “ik ben tevreden. Leven en laten leven”.
Houdt niet van ruzie, conflicten, nee zeggen, opgejaagd worden en disharmonie.
Is er altijd voor anderen, aardig, warm, rustig, verdraagzaam, ontvankelijk, en behoedzaam.
Heeft begrip voor het standpunt van anderen en neemt geen onnodige risico's.
Streeft naar harmonie en vredelievendheid.

Enneagram Integratie Kunde

Enneagram Integratie Kunde is ontwikkelt door Willem Jan van de Wetering. Willem Jan van de Wetering is auteur van talloze boeken op het gebied van het Enneagram en zelfontwikkeling. Hij ontwikkelde Emotionele Psychologie en is docent aan de opleiding Energetic Psychology.

 

Door conditioneringen en omstandigheden nemen mensen in de loop van hun leven één of meerdere Enneatypen aan. Zo hebben de invloed van je ouders je leraren op school je vrienden en vriendinnen allemaal invloed gehad op je persoonlijke ontwikkeling. Mensen die erg gevoelig zijn voor invloeden van buitenaf raken gemakkelijk van zichzelf verwijderd. 
Wanneer het enneatypische gedrag dat je vertoont niet overeenkomt met het Enneatype dat je in wezen bent, kan dat tot problemen leiden. Zowel persoonlijk, in relaties als in je werk. Je eigenlijke zelf is dan verdrongen geraakt en je weet niet meer wie je werkelijk bent.
Als EIK Coach kan ik de Enneatypen die over het wezenlijke Enneatype heen zijn gelegd weghalen, waardoor jij weer toegang krijgt tot je ware kracht. Vanuit die kracht kunnen problemen worden aangepakt en opgelost.

 

De EIK methode is een zeer effectieve methode om mensen beter in hun vel te laten zitten en wordt veel gebruikt bij psychische problemen zoals burn-out, relatieproblemen en stress. Binnen de Enneagram Integratie aanpak gebruik ik diverse technieken en oefeningen om blokkades weg te halen. Je specifieke enneatypische schaduwkanten komen naar boven, worden herkent en geïntegreerd.

 

Een van de technieken die ik gebruik is de spiertest. Met behulp van de spiertest kijken we in welke periodes van je leven veranderingen zijn opgetreden en wat daarvan de oorzaak is geweest. De spiertest is een beproefde techniek om te communiceren met het onderbewuste. Alle antwoorden zijn in ons onderbewuste aanwezig. De spiertest geeft antwoorden zuiver en feilloos aan. Door de combinatie van testen, gesprekken en oefeningen werken we samen vanuit een beginpunt bijvoorbeeld een klacht, probleem of vraag naar een oplossing.  Gaandeweg werken we van buiten naar binnen aan alle blokkades die je in de weg staan je ware essentie te leven. Je gaat zien en ervaren dat je een vrije keuze hebt om je gedrag te veranderen zodat je in toenemende mate zult laten zien wie je werkelijk bent.